20 yılı aşkın tecrübemizle şirketlerin teknoloji ve marka hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. TERA Bilişim, müşteri memnuniyetini ön planda tutan değer odaklı bir teknoloji firmasıdır.

Galeri

İletişim

Yukarı Dudullu Mah. Bayrak Cad. No:30/117 Ümraniye, İSTANBUL

info@terabilisim.com

+90 216 755 68 65

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi maksadıyla, 5651 Sayılı Kanun 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5651 Loglama Kanunu internet ortamında yapılan yayınların bir düzen altına alınması ve aynı zamanda yapılan bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundur.

Bu kanun kapsamında her kurum ve işletme sahibi 5651 Loglama Yazılımı ve Loglama Çözümlerini uygulayarak log kayıtlarını belli bir süre tutmak zorundadır. Sadece kayıt tutmak da yeterli değildir, 5651 sayılı kanun madde 9 kapsamında da mahkemeler tarafından verilen herhangi bir içeriğe erişimin engellenmesi kararlarını da erişim sağlayıcılar uygulamak zorundadırlar.

5651 Loglama Yasası’nın yürürlük tarihten itibaren kendi bünyesindeki internet hizmetini toplu olarak çalışanlarının veya müşterilerinin kullanımına açan kuruluşların, yasal olarak yerine getirmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kanunda açıkça belirtilen ve gerekliliklerini yerine getirmeyen işletmeler ve kuruluşlar için maddi ve idari para cezaları uygulanabilmektedir. Bu nedenle yasalara uyumluluk konusunda kuruluşların azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.

Kanun maddelerini dikkate aldığımızda neredeyse internet hizmeti veren, toplu internet kullanım hizmeti sağlayan, web sayfası işleten,  düzenleyen ve yer sağlayan (hosting) tüm işletmeler bu 5651 sayılı yasa kapsamına girmektedirler.  Bunlara örnek olarak; alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, üniversiteler, okullar, kafeler, internet kafeler, KOBİ’ler, fabrikalar gibi kurumlardır.

5651 Loglama Çözümleri

5651 Loglama Kanunu kapsamında sunduğumuz çözümlerimizin genel özellikleri;
 • Açık kaynak (open source) ve kapalı kaynak çözümler
 • Tüm bileşenleri üzerinde barındırma (UTM) (fw+ips+proxy+log)
 • Güvenlik Duvarı Bileşeni (5651 Firewall)
 • İçerik Filtreleme Bileşeni (Proxy, Web Filter)
 • Zaman Damgasıyla imzalayan 5651 Loglama Yazılımı
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi

 Müşteri isteğine göre açık veya kapalı kaynak çözümler sunuyoruz. Güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, içerik filtreleme sistemleri ve zaman damgalı loglama yazılımını bir bütün olarak sistemlerinize bütünleşik olarak kuruyoruz.

İçerik filtreleme yazılımıyla kanun kapsamında belirtilen yasaklanmış kategorileri ve sonradan bildirilecek internet adreslerine erişimleri engelleyebiliyoruz. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından da yayımlanmış olan zararlı bağlantılar da sistemlerimiz tarafından engellenmek üzere ayarlanmaktadır.

5651 Loglama Nedir ve Nasıl Yapıyoruz

5651 Loglama Yazılımı kanunda belirtilen nitelikleri taşıyan 5651 log imzalama yöntemidir. Kullandığımız yazılım vasıtasıyla sistem tarafından oluşturulan kullanıcı erişimleri vb. kayıtların SSL ve elektronik zaman damgası kullanarak imzalanarak kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Kullandığımız elektronik zaman damgasıyla (hash) kayıtların doğruluğu (belirli bir zamanda varlığını), bütünlüğünü (değiştirilmediğini) garanti altına alıyoruz.

5651 Loglama Kanununun asıl amacı da; kurumlar/şirketler tarafından sunulan toplu internet hizmetinin kimler tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının kayıt altına alınmasıdır. 5651 Loglama Çözümleri ve Log Yazılımı vasıtasıyla tutulan kayıtlar sayesinde, kurumunuz bünyesindeki veya toplu kullanıma sunulan internet hizmeti üzerinden işlenen suçlar ve yasa dışı işlemler kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Ayrıca işletmelerin kablosuz olarak sunduğu internet hizmetleri de yasa dışı kullanımın engellenmesi sebebiyle şifreli olarak sunulması önem arz etmektedir. Bu nedenle işletmelerin bu tür bağlantıları şifreyle güvence altına almaları ve kullanıcıların bilgilerini de kayıt altına almaları, olası bir suç işleme durumunda kurum/işletmeleri ek bir yasal yükümlülükten kurtaracaktır.

Bir suçun araştırılması sırasında ilgili kayıtlar talep edildiğinde işletme kaydı sunamazsa, hizmeti sunan bahse konu işletme veya kurum da 5651 sayılı yasa kapsamında sorumlu tutulacaktır. Bu nedenle internet erişimi konusunda çok dikkatli davranılmalı ve 5651 sayılı kanun gereklilikleri tam olarak yerine getirmeye azami gayret gösterilmelidir.

İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yolu ile işlenen suçlarla mücadele edilmesi maksadıyla, 5651 Sayılı Kanun 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5651 Loglama Kanunu internet ortamında yapılan yayınların bir düzen altına alınması ve aynı zamanda yapılan bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanundur.

Bu kanun kapsamında her kurum ve işletme sahibi 5651 Loglama Yazılımı ve Loglama Çözümlerini uygulayarak log kayıtlarını belli bir süre tutmak zorundadır. Sadece kayıt tutmak da yeterli değildir, 5651 sayılı kanun madde 9 kapsamında da mahkemeler tarafından verilen herhangi bir içeriğe erişimin engellenmesi kararlarını da erişim sağlayıcılar uygulamak zorundadırlar.

5651 Loglama Yasası’nın yürürlük tarihten itibaren kendi bünyesindeki internet hizmetini toplu olarak çalışanlarının veya müşterilerinin kullanımına açan kuruluşların, yasal olarak yerine getirmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kanunda açıkça belirtilen ve gerekliliklerini yerine getirmeyen işletmeler ve kuruluşlar için maddi ve idari para cezaları uygulanabilmektedir. Bu nedenle yasalara uyumluluk konusunda kuruluşların azami dikkat göstermeleri gerekmektedir.

Kanun maddelerini dikkate aldığımızda neredeyse internet hizmeti veren, toplu internet kullanım hizmeti sağlayan, web sayfası işleten,  düzenleyen ve yer sağlayan (hosting) tüm işletmeler bu 5651 sayılı yasa kapsamına girmektedirler.  Bunlara örnek olarak; alışveriş merkezleri, oteller, hastaneler, üniversiteler, okullar, kafeler, internet kafeler, KOBİ’ler, fabrikalar gibi kurumlardır.

5651 Loglama Çözümleri

5651 Loglama Kanunu kapsamında sunduğumuz çözümlerimizin genel özellikleri;
 • Açık kaynak (open source) ve kapalı kaynak çözümler
 • Tüm bileşenleri üzerinde barındırma (UTM) (fw+ips+proxy+log)
 • Güvenlik Duvarı Bileşeni (5651 Firewall)
 • İçerik Filtreleme Bileşeni (Proxy, Web Filter)
 • Zaman Damgasıyla imzalayan 5651 Loglama Yazılımı
 • Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi

 Müşteri isteğine göre açık veya kapalı kaynak çözümler sunuyoruz. Güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, içerik filtreleme sistemleri ve zaman damgalı loglama yazılımını bir bütün olarak sistemlerinize bütünleşik olarak kuruyoruz.

İçerik filtreleme yazılımıyla kanun kapsamında belirtilen yasaklanmış kategorileri ve sonradan bildirilecek internet adreslerine erişimleri engelleyebiliyoruz. Ayrıca Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından da yayımlanmış olan zararlı bağlantılar da sistemlerimiz tarafından engellenmek üzere ayarlanmaktadır.

5651 Loglama Nedir ve Nasıl Yapıyoruz

5651 Loglama Yazılımı kanunda belirtilen nitelikleri taşıyan 5651 log imzalama yöntemidir. Kullandığımız yazılım vasıtasıyla sistem tarafından oluşturulan kullanıcı erişimleri vb. kayıtların SSL ve elektronik zaman damgası kullanarak imzalanarak kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi sağlanmaktadır. Kullandığımız elektronik zaman damgasıyla (hash) kayıtların doğruluğu (belirli bir zamanda varlığını), bütünlüğünü (değiştirilmediğini) garanti altına alıyoruz.

5651 Loglama Kanununun asıl amacı da; kurumlar/şirketler tarafından sunulan toplu internet hizmetinin kimler tarafından ve hangi amaçla kullanıldığının kayıt altına alınmasıdır. 5651 Loglama Çözümleri ve Log Yazılımı vasıtasıyla tutulan kayıtlar sayesinde, kurumunuz bünyesindeki veya toplu kullanıma sunulan internet hizmeti üzerinden işlenen suçlar ve yasa dışı işlemler kolay bir şekilde tespit edilebilmektedir.

Ayrıca işletmelerin kablosuz olarak sunduğu internet hizmetleri de yasa dışı kullanımın engellenmesi sebebiyle şifreli olarak sunulması önem arz etmektedir. Bu nedenle işletmelerin bu tür bağlantıları şifreyle güvence altına almaları ve kullanıcıların bilgilerini de kayıt altına almaları, olası bir suç işleme durumunda kurum/işletmeleri ek bir yasal yükümlülükten kurtaracaktır.

Bir suçun araştırılması sırasında ilgili kayıtlar talep edildiğinde işletme kaydı sunamazsa, hizmeti sunan bahse konu işletme veya kurum da 5651 sayılı yasa kapsamında sorumlu tutulacaktır. Bu nedenle internet erişimi konusunda çok dikkatli davranılmalı ve 5651 sayılı kanun gereklilikleri tam olarak yerine getirmeye azami gayret gösterilmelidir.