20 yılı aşkın tecrübemizle şirketlerin teknoloji ve marka hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. TERA Bilişim, müşteri memnuniyetini ön planda tutan değer odaklı bir teknoloji firmasıdır.

Galeri

İletişim

Yukarı Dudullu Mah. Bayrak Cad. No:30/117 Ümraniye, İSTANBUL

info@terabilisim.com

+90 216 755 68 65

KVKK Danışmanlığı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hayatımıza giren, yönetimsel (idari, hukuki) ve teknik prosedürleri olan bir hizmettir. Kamu kurumları ve hususi kuruluşlar tarafından her gün neredeyse yüzlerce bireyin muhtelif bilgilerine erişilmektedir.

Erişilen bu bilgiler gün geçtikçe hızla gelişen, değişen teknolojinin de etkisiyle rahatlıkla işlenebilmektedir ve aktarılabilmektedir. İşlenen ve aktarılan bilgiler arasında şahsi verilerin de yer alması kaçınılmaz olup, söz konusu kişisel verilerin korunması ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır. 

Bu gereksinim doğrultusunda 6698 sayılı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe girdi. Kanun, kişiye özel bilgilerin işlenmesinde özel yaşamın gizliliği öncelikli olmak üzere, şahısların temel haklarını korumakta ve şahsi veriler işleyen tüzel, gerçek kişilerin sorumluluklarıyla uyacakları usulleri düzenlemektedir.

Tüm gerçek ve tüzel kişiler, işlenen ve aktarılan verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına mükellef oldukları, “KVKK Kanununa” uyma yükümlülükleri bulunmaktadır. Kuruluşların veri güvenlik standartlarını arttıracakları KVKK standartlarına uyumluluk süreci ayrı bir uzmanlık mevzusu olup, uzman gözüyle bakılması gerekir.

Bu maksatla TERA Bilişim, KVKK Uyum Danışmanlığı kapsamında kişisel veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak kanun kapsamında yayınlanmış olan KVKK kılavuz ve yönetmelikleri dâhilinde hukuki/yönetimsel ve teknik alanlarda uzman personeliyle şirketlerin gereksinimlerine yönelik aşamalı bir biçimde KVKK Danışmanlık Hizmeti (İstanbul) ve KVKK Denetimi sağlamaktadır.

kvkk danışmanlık hizmeti

KVKK Uyum Danışmanlığı kapsamında;

 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (Verbis) Kaydı ve Yönetimi,
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması,
 • Kişisel Veri İşleme, İmha ve Yok etme Politikasının Hazırlanması,
 • İş Sözleşmelerin ve Disiplin Yönetmeliğinin Yasaya Uyumluluğu (Kanuna Uygun Hükümler Eklenmesi),
 • Açık Rıza Alınması İşlemleri ve Yöntemleri (Kişisel Verisi İşlenenden),
 • Aydınlatma Metinleri,
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, şikâyet, başvuruları alma ve cevaplama sistemi oluşturulması),
 • KVKK Eğitimi ve Farkındalık Faaliyetleri hizmetlerini verilmektedir.

6698 Sayılı KVKK Kanunu kapsamında sorumluluğu olanlar;

 • Kamu müesseselerinin ve kurumlarının veri sorumlusu,
 • Yurt dışında yerleşik, tüzel ve gerçek şahıs veri sorumluları,
 • Yıllık personellerinin sayısı 50’den düşük ve senelik mali bilançosu toplamı 25 milyon TL’den düşük olan, asıl faaliyet konusu özel nitelikli şahsi verileri işleme olan tüzel ve gerçek kişi veri sorumlusu,
 • Yıllık personellerinin sayısı 50’den fazla ya da senelik mali bilançosu toplamı 25 milyon TL’den fazla tüzel ve gerçek veri sorumlularıdır.

Veri Sorumlusu Yükümlülükleri;

 • Kişisel verinin hukuka aykırı erişimi engellemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verinin muhafazasını sağlamak amacıyla, her çeşit teknik, idari önlemleri almak mecburiyetindedir.

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında 25.000 TL’den 1.000.000 TL’ye kadar, idari para cezası ve hapis cezası gibi yaptırımları bulunmaktadır.

TERA Bilişim, KVKK Danışmanlığı (İstanbul) kapsamında idari, teknik ve hukuki konularda danışmanlık ve KVKK Çözümleri sunmaktadır.

KVKK Danışmanlık hakkında bilgi almak, ücretsiz teklif veya ön analiz için;

 

// çalışmalarımız

REFERANSLARIMIZ